La Microencapsulació

Imatge de microencapsulació tèxtil amb microscòpia electrònicaLa microencapsulació, també coneguda com a microembalatge, és una complexa tècnica consistent en la creació d’envolcalls polimèrics, ja siguin naturals o sintètics, dins de les quals es dipositen partícules de principis actius i essències que queden així protegides de l’entorn.
Smart Essences desenvolupa les microcàpsules pel mètode de Polimerització Interfacial, amb l’objectiu de produir microcàpsules de 2 a 8 micres que siguin aptes per a l’ancoratge en superfícies poroses i tèxtils. La microcàpsula protegeix el principi actiu de l’acció dels diferents agents físics o químics que puguin afectar-lo, conservant les seves característiques originals i millorant la durabilitat dels seus efectes. Després de l’aplicació amb aquest procediment, els ingredients son alliberats de forma gradual en frotar-les.
L’adherència de les microcàpsules s’aconsegueix mitjançant la incorporació de lligants (resines acríliques, poliuretans,…) que actuen com a adherents sobre el suport aconseguint un compromís de resistència a l’ús. La tecnologia de microencapsulació de Smart Essences ofereix innumerables possibilitats d’aplicació que milloren i innoven els materials i productes que coneixem, dotant-los de noves i interessants propietats.

Avantatges

Conservació de les propietats

Les fragàncies i principis actius aplicats directament estan exposats a canvis constants en les seves propietats a causa de l’acció de l’entorn. Amb la microencapsulació el principi actiu queda protegit pel microembalatge que fa que l’ingredient actiu o l’essència romangui intacta fins al moment del seu alliberament.

Alliberament controlat i durabilitat

Al incorporar microcàpsules queda garantit que l’alliberament de les substàncies actives i aromes es produeix de forma controlada. L’alliberament es produeix únicament en frotar les microcàpsules, moment en el qual aquestes desprenen el producte de forma progressiva i incrementant-se la seva permanència.

Resistència al rentat

L’ancoratge de les microcàpsules sobre tèxtils o altres superfícies poroses permet garantir la duració dels principis actius i aromes encara que els sotmetem a rentats domèstics o industrials. Aquesta resistència al rentat depèn del mètode d’aplicació de les microcàpsules i de la presència de lligants o resines a la composició. El mètode d’aplicació ha d’adequar-se a l’ús i composició dels productes finals d’acord amb les necessitats dels usuaris finals.